analytics

Verwachtingen HNW nog niet ingelost

De invoering van Het Nieuwe Werken (HNW) gaat niet vlekkeloos. Tussen droom en daad staan veel obstakels in de weg. Slechts één op de drie effecten die organisaties verwachten van Het Nieuwe Werken blijkt achteraf te zijn waargemaakt. Dit schrijft Managersonline op basis van de uitkomsten van de Nationale Het Nieuwe Werken Barometer 2012.
 
De 'Nationale Het Nieuwe Werken Barometer' is een jaarlijkse meting, tot dusverre gebaseerd op data van meer dan 250 Nederlandse organisaties. Deze barometer is ontwikkeld door de Rotterdam School of Management in samenwerking met Novay en het Center for People and Buildings


Uit een lijst met twintig mogelijke effecten van HNW, verwachten organisaties er gemiddeld negen te realiseren. Achteraf blijkt dat gemiddeld slechts 33 procent van de verwachtingen is waargemaakt. Meetbare effecten zoals kostenbesparingen en werknemerstevredenheid worden vaker gerealiseerd dan meer abstracte effecten zoals realisatie van leiderschapsverandering en ontwikkeling van intrapreneurs.

Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit noemt Het Nieuwe Werken een verzamelbegrip van interventies in de werkomgeving. 75 procent van de deelnemende organisaties geeft daarnaast aan dat de term Het Nieuwe Werken onduidelijk is. Dit blijkt ook uit het feit dat 67 procent van de organisaties die zich oriënteren op Het Nieuwe Werken, niet goed weten wat dit nou eigenlijk inhoudt. 


Er is ook positief nieuws: het aantal pilots en gedeeltelijke invoeringen van Het Nieuwe Werken steeg sinds vorig jaar van één op de vier organisaties naar 40 procent. Bij meer dan 65 procent van de organisaties die HNW hebben ingevoerd staan de volgende aspecten centraal:
  • Het toestaan van thuiswerken
  • Een open kantooromgeving met flexibele werkplekken
  • Het aanbieden nieuwe IT (hardware/software) voorzieningen,
  • Digitaal documenten beheer (‘paperless office’)
  • Resultaatgericht managen
  • Het stimuleren van autonomie en verantwoordelijkheid

 Intermediair.nl en ManagersOnline