analytics

Nieuwe realiteit van interne communicatieSchat aan informatie
In mei 2012 startte Fleishman-Hillard, onder leiding van Marcel Baas, hoofd van de interne communicatiediscipline, een kwalitatief onderzoek naar de nieuwe realiteit van interne communicatie. Bijna 50 diepte-interviews werden afgenomen met communicatiedirecteuren- en managers. Bedrijven uit allerlei sectoren wilden graag deelnemen aan het onderzoek, omdat velen de verwachtte veranderingen binnen interne communicatie beaamden en daar graag iets over kwijt wilden. Bekende bedrijven als KLM, Philips, Rabobank, PWC, KPN en vele andere vertelden uitvoerig over hun ervaringen met interne communicatie door de jaren heen.

Interne communicatie sterk veranderd
De gesprekken met alle communicatieprofessionals hebben inzicht gegeven in de vele factoren die het huidige wezen en karakter van het vak interne communicatie hebben beïnvloed. Een andere manier van denken bleek nodig en is ook gekomen.
Vijf thema’s zijn geïdentificeerd die afzonderlijk en in samenhang impact hebben op de ontwikkelingen binnen het vakgebied:  • de rol en betrokkenheid van de ceo,
  • de inzet en inbreng van het lijnmanagement,
  • de wensen en behoeften van medewerkers,
  • de versmelting van interne en externe communicatie en
  • de noodzaak om verantwoording af te leggen.De volledige onderzoeksresultaten zijn hier te downloaden.